Lokalt bryggeri i Vennesla,

2 km fra Otra Inn

Vikeland Hovedgård ved "Løa"